آیس بانک

تجهیزات سردخانه ای

همانطور که از نام آن مشخص است به عنوان منبع ذخیره سرمایی در ساعات اوج مصرف  مورد استفاده قرار می گیرد.در این سیستم؛ هدف، تولید و ذخیره یخ در ساعات غیر پیک مصرف برق و استفاده از آن در زمان اوج مصرف برق در واحدهای گوناگون (عمدتاً صنایع لبنیات) می باشد. آیس بانک ها در سیستم هایی که ساعت کارکرد کمپرسور به صورت شیفتی است مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال در صنایع لبنیات که دارای نوسانات بار برودتی است، استفاده از این سیستم باعث انتقال یا متعادل کردن بار برودتی مورد نیاز می گردد. آیس بانک ها به دو دسته آیس بانک های صفحه ای و آیس بانک های لوله ای تقسیم می شوند. آیس بانک ها دارای حوضچه آب هستند که لوله ها یا صفحات درون آب حوضچه قرار می گیرند.کارکرد آیس بانک ها به این صورت است که در ساعات غیر اوج مصرف برق (در طول کارکرد کمپرسور، مایع آمونیاک از داخل لوله ها (آیس بانک لوله ای) یا صفحات (آیس بانک صفحه ای) آن عبور کرده و این صفحات یا لوله ها را که درون آب قرار دارند، سرد کرده، درنتیجه آب اطراف آنها تبدیل به یخ شده که می توان درطول روز از این یخ های به وجود آمده استفاده نمود.

آیس بانک های صفحه ای نسل جدید، جانشین مناسبی برای آیس بانک های لوله ای به دلیل حجم کمتر و بازدهی بالاتر بوده و از نظر بهداشتی و زیست محیطی نسبت به آیس بانک های لوله ای برتری دارند.

لازم به ذکر است بر خلاف آیس بانک های لوله ای کـه ضخامت یخ دور لوله ۳۰  میلی متر می باشد، در آیس بانـک های صفحـه ای ضخـامت یـخ روی صفحـات به  ۶۰ میلی متر می رسد که همین امر باعـث کوچکتـر شدن حوضچـه آیس بانک می شود.