پاستوریزاتور

صنایع غذایی

همانطور که از نام این دستگاه پیدا است عمل پاستوریزه نمودن را بر عهده دارد. این دستگاه متشکل از چهار مبدل حرارتی صفحه ای می باشد که به یکدیگر چسبیده شده اند. در سه مرحله از این مبدل ها سیال مورد نظر گرم شده تا به دمای پاستوریزاسیون تعریف شده برسد و سپس در مسیر برگشت ضمن انجام تبادل حرارتی با سیال ورودی از پلیت خنک ساز عبور نموده و سرد می شود. دستگاه پاستوریزاتور ساخت شرکت تهران مبدل مجهز به کنترلر و تجهیزات اندازه گیری پیشرفته بوده و ضمن کنترل اتوماتیک دستگاه قادر به ارائه گزارش عملیاتی و ثبت تمامی اطلاعات فرآیندی (دما، فشار، حجم و عملیات اوپراتوری) را نیز دارا می باشد. از این دستگاه در صنایع لبنی-آبمیوه و…. استفاده می گردد.