سرج تانک (تانک ضربه گیر)

مخازن

بروز پدیده ضربه قوچ یا ضربه آبی، یکی از مشکلات موجود در خطوط انتقال و ایستگاه‌های پمپاژ می‌باشد، که موجب وارد آمدن خسارت بعضاً غیر قابل جبران به تاسیسات خواهد شد. یکی از راه‌های مقابله، کنترل و مهار ضربه قوچ، استفاده از مخازن و تانکهای ضربه‌گیر می‌باشد. این شرکت با تجربه علمی و اجرایی چندین ساله در زمینه طراحی و ساخت تانکهای ضربه‌گیر براساس آخرین فناوری‌ روز دنیا و استانداردهای مربوطه، سرج تانکهای مورد نیاز خطوط انتقال و ایستگاه‌های پمپاژ را در ظرفیت های مختلف و طبق نقشه و سفارش مشتری و یا دریافت اطلاعات اولیه طراحی و تولید می نماید.