سرد خانه های بالای صفر

تجهیزات سردخانه ای

سردخانه بالای صفر جهت نگهداری میوه و سبزیجات پس از تولید و برداشت از مزارع مورد استفاده قرار می گیرد. پاییـن آمدن دمای محصـول در زمـان نگهـداری مـوجب می شود که تخریب میکروبی،آنزیمی و فیزیکی محصول کند و یا متوقف شود.

شرکت تهران مبدل با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص و امکانات و تجهیزات و نیز محصولات تولیدی خود از جمله (انواع ساندویچ پنل ها در ابعاد مختلف، انواع اواپراتور های سرد خانه ای و انواع چیلر و …) در زمینه مشاوره، طراحی و ساخت انواع سردخانه های بالای صفر در ظرفیت های مختلف فعالیت دارد.