سیستم آب شیرین کن به روش تبخیری

سیستم های تصفیه آب

نوع دیگر آب شیرین کن، آب شیرین کن های تبخیری بوده که جهت دبی های بالا مورد استفاده قرار می گیرند. اساس کار این گونه سیستم ها بر مبنا سیکلی است که در طبیعت طی می شود. در این سیستم آب شور. تبخیر و سپس تقطیر می گردد که قطرات حاصل، عاری از هرگونه نمک یا مواد معدنی است. اجزاء اصلی آن عبارتند از یک مبدل از نوع کتل جهت تبخیر آب مورد نیاز و یک مبدل به صورت کندانسور جهت تقطیرآب. جنس این مبدل ها اصولا از استنلس استیل می باشد.