واحد CIP مرکزی

صنایع غذایی

شستشوی صحیح مخازن، پلیت کولر، ماشین آلات  بسته بندی، مسیر های لوله کشی و شیر آلات مربوط به فرآوری مواد غذایی یکی از مهمترین موارد بهداشتی در صنایع غذایی می باشد و استفاده بهینه از انرژی مصرفی جهت گرم نمودن مواد شستشو دهنده (سود-آب و اسید) کنترل غلظت، دما و زمان شستشو و همچنین اعمال دبی مناسب از نکات اصلی در ساخت این دستگاه می باشد.
دستگاه CIP  تولیدی این شرکت ضمن رعایت کلیه موارد فوق به صورتی طراحی گردیده که تمامی مراحل شستشو را به صورت کاملا اتوماتیک انجام داده و قابلیت گراف گیری دمایی، ثبت عملیاتی و ارائه گزارش  را نیز دارا می باشد.
این دستگاه در ظرفیت های مختلف با توجه بـه موقعیت مکانی مورد استفاده، قابل طراحی و ساخت می باشد.