فیلتر سپراتور

نفت، گاز و پتروشیمی

ذرات جامد و قطرات مایع موجود در جریان گاز طبیعی موجب بروز مشکلاتی در کمپرسور می گردد که جهت رفع آن از دستگاه فیلترسپراتور استفاده می شود. دستگاه های فیلترسپراتور این شرکت طبق استاندارد ASME و در ظرفیت های از ۲۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت و با فشار کار ۶۰۰  الی ۱۵۶۰ psi قابل ساخت می باشد.