فیلتر شنی تحت فشار عمودی

سیستم های تصفیه آب

فیلترشنی تحت فشار برای حذف ذرات معلق ، تا حدی بو و مزه نامطبوع ، تیرگی و  نیز حذف مواد میکروارگانیک موجود در آب استفاده شده و در دو نوع ایستاده و افقی، در ظرفیت های آبدهی از ۲  الی ۲۲۰ متر مکعب در ساعت تولید می شود.