فیلتر کربن اکتیو

سیستم های تصفیه آب

فیلتر کربن اکتیو جهت حذف طعم نامطبوع، بو و رنگ آب استفاده می شود. کربن فعال به دلیل خاصیت جذب بالا باعث حذف عوامل فوق از آب می گردد. کارایی و بـازده کربن اکتیو بستگی به نوع، مقدار PH و دمای آب داشته و قادر است برخی ترکیبات آلی و کلر موجود در آب را جذب نماید. زمان کارکرد بین دو احیای فیلتر کربن اکتیو از ۱ الی ۶ ماه بوده و به همین منظور باید پس از شستشوی معکوس فیلتر، دانه های کربن حـدود ۳۰ دقیقه با بخار کم فشار شستشو گردند. در صورتی که از فیلتر برای مدتی استفاده نشده باشد برای از بین بردن باکتری و عوامل بیولوژیکی، باید فیلتر با آب کلردار شسته شود.