مبدل هـای پالایشگاهی و پتـروشیمی مطابـق بـا استاندارد TEMA

نفت، گاز و پتروشیمی

مبدل های حرارتی پالایشگاهی طبق استاندارد TEMA کلاس R جهت کاربردهای نفت و گاز وپتروشیمی در گستره ی وسیع با فشار کار تا Psi 1500 تولید می شود. مواد اولیه مورد استفاده در این نوع مبدل معمولا از آلیـاژهای مخصـوص و یا استنلس استیل می باشد.