مخازن آبگرم کن دو جداره

مخازن آبگرم کن دو جداره

مخازن

یکی دیگر از روش های انتقال حرارت از آب دیگ به آب مصرفی، استفاده از مخازن دو جداره می باشد. آب خروجی از دیگ در جداره بیرونی و پیرامون مخزن ذخیره آب گردش نموده و فرایند انتقال حرارت و گرم کردن آب مصرفی انجام

می گیرد. ظرفیت های تولیدی این محصول از 200 تا 2000 لیتر می باشد.