مخازن ذخیره آب هوایی

مخازن

نوع دیگر مخازن ذخیره آب، مخزن ذخیره آب هوایی است و در مواردی که نیاز به تامین فشار جهت مصرف باشد، از این مخازن استفاده می گردد. کاربرد اصلی این محصول، جهت مصارف صنعتی و کشاورزی و به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و پایین آمدن هزینه ها    می باشد. در این روش با یک بار ذخیره نمودن آب در مخزن در ساعات غیر اوج مصرف با هزینه حداقل، برای مدت طولانی از این ذخیره با فشار مناسب استفاده می شود.