مخازن ذخیره استوانه ای سوخت

مخازن ذخیره استوانه ای سوخت (پایه دار و دفنی)

مخازن

این مخازن اتمسفریک بوده و طبق استاندارد API و BS و استاندارد شرکت ملی نفت در ظرفیت های مختلف، به صورت استوانه ای و در دو نوع پایه دار و دفنی (این مخازن برای ذخیره سازی سوخت های گازی به دلیل دارا بودن فشار بالا مناسب نیست) تولید می گردد.روش تست جوشکاری این مخازن، طبق دستورالعمل های استاندارد، با استفاده از ماده نافذ و در مواردی طبق پلان های کنترلی به روش آلتراسونیک نیز می باشد، که توسط کادر مجرب کنترل کیفییت شرکت انجام می گیرد.