مخازن مکعبی ذخیره آب و آتش نشانی در ظرفیت های بالا

مخازن

این مخازن معمولا جهت ذخیره آب شرب و آب آتش نشانی ساختمانها و مجتمع های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. این مخازن اتمسفریک بوده و عموما به دلیل حجم بالا و محل قرار گیری، در محل پروژه، از ورق گالوانیزه ساخته، مونتاژ و تست می گردند. بعد از انجام عملیات جوشکاری و انجام تست های مربوطه، محل های جوش، از سمت داخل تمیزکاری و بوسیله گالوانیزه سرد (زینکا) پوشیده می شود.