منابع انبساط باز

بویلر ها و تجهیزات جانبی

در سیستم های تاسیساتی که حجم زیادی از آب در حال گردش است، تغییرات دمایی باعث تغییر  حجم آب در گردش خواهد شد. منبع انبساط محلی است که تغییرات حجم در آن نمایان می شود. این مخزن در بالاترین نقطه تاسیسات قرار می گیرد و بر روی آن یک فلوتر جهت افزودن آب به هنگام کاهش سطح آن نصب می شود. این محصول به صورت پیش فرض در ظرفیت های ۱۰۰ تا ۳۰۰۰ لیتر مطابق جدول ارائه شده و یا به سفارش مشتری در ابعاد و ظرفیت های مختلفی ساخته و ارائه می شود.