اسکرابر های گاز

نفت، گاز و پتروشیمی

اسکرابرهای شرکت تهران مبدل عمدتاً برای مقاصد پالایشی در ایستگاهای گاز مورد استفاده واقع می شوند. اسکرابرهای مالتی سایکلون این شرکت به گونه ای ساخته می شوند که می توانند سالیان متمادی در برابر فرسایش مقاومت نموده و آنقدر مستحکم هستند که در برابر انواع مصارف صنعتی جریان گاز پایداری نمایند.

در مصـارف گازی فرسـاینـده، بخش هـای مهم لوله هـای سـایکلون تولیدی این شرکت از آلیاژهای فولادی  مقاوم در برابر فرسـایش ساخته می شوند. اسکرابرهای مالتی سایکلون تهران مبدل نیـازی به نگهداری نـداشته و هـزینه راه انـدازی آن هـا نسبتاً پـایین است. اسکرابرها در دو نوع پیکربندی عمودی و افقی موجود می باشند.