پلیت کولر

صنایع غذایی

پلیت کولر از چندین صفحه شیار دار از جنس استنلس استیل و واشر های مخصوص ساخته می شود. این صفحات بین دو بلوک فشرده می شوند و به صورت یک مجموعه پلیت در می آیند. جریان عبوری در این صفحات بر خلاف یکدیگر است. از این نوع مبدل حرارتی معمولا برای خنک سازی با راندمان حرارتی بالا در صنایع غذایی استفاده می گردد.