برج های تقطیر

نفت، گاز و پتروشیمی

برج تقطیر( Distillation Column  یا   Fractionating Column ) یکی از قسمت‌های اصلی و مهم در فرآیند تقطیر آزمایشگاهی و صنعتی است. نوع صنعتی آن در ابعاد مختلف ساخته می‌شود و در صنایعی چون نفت و پتروشیمی و عمدتاً برای جداسازی هیدروکربن‌ها از یکدیگر به کار می‌رود. داخل برج‌های تقطیر صنعتی قسمت‌هایی به نام سینی‌های تقطیر قرار دارند که عمل جداسازی در آن‌ها انجام می‌شود و تعداد و روش چیدمان آن‌ها متناسب با نوع مواد جداشونده و ظرفیت تولید، متفاوت است. در شرکت تهران مبدل با توجه به امکانات و سابقه طراحی انواع برج ها و محصولات مرتبط، امکان ساخت آنها در طرح هـا و ظرفیت هـای متنوعی موجودمی باشد. که بر اساس سفارش مشتری مطابق ابعاد و اندازه و نمونه ارائه شده و یا با توجه به مشخصات عملکردی مورد نیاز توسط تیم طراحی بخش نفت و گاز تهران مبدل طراحی و تولید می گردد.