تونل های انجماد

تجهیزات سردخانه ای

از این محصول جهت انجماد سریع مواد غذایی به همراه حفظ تازگی و خواص اولیه به طور کامل استفاده می شود. برای منجمد ساختن محصولاتی نظیر سبزی جات، انواع میوه، مرغ، میگو، ماهی، گوشت، بستنی و … از این سیستم بهره می گیرند. جلوگیری از به هم چسبیدن دانه ها و ذرات مواد غذایی از دیگر مزایای این محصول است. این تونل ها در دو نوع مارپیچ و خطی طراحی و ساخته می شود. ظرفیت مدل خطـی بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰۰ کیلو گرم در ساعت بوده و بیشتر برای سبزی و میوه مورد استفاده قرار می گیرد.  ظرفیت  در مـدل اسپیـرال که عمدتا جهت انجمـاد مرغ، گـوشت، مـاهی و … استفـاده می شـود بین ۱۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلوگرم در ساعت است. به دلیل حساسیت های بهداشتی، کلیه مراحل طراحـی و ساخت این محصول مطابـق با استاندارد های معتبر جهانی انجام می پذیرد. لازم به ذکر است در برخی از صنایع (صنایع لبنی) برای ایجاد کاهش دمای فوری بر روی  محصولات از این تونل استفاده می شود.