دیگ بخار فایرتیوب عمودی

بویلر ها و تجهیزات جانبی

این سری از دیگ های شرکت تهران مبدل از ظرفیت های ۱۰۰ الی ۲۵۰۰ کیلوگرم در ساعت و در فشار کاری ۱ الـی ۲۰ بار تولیـد می گردد و دارای کمترین فضای اشغالی (معادل ۵۰% دیگ های متداول افقی) و بالاترین کیفیت بخارمی باشد.

این دیگ با استفاده از دمای دودکش و هم چنین با به حداقل رساندن رطوبت موجود در بخار خروجی بالاترین کیفیت بخار تولیدی را دارا می باشد .