roduct

سختی گیر

سیستم های تصفیه آب

در بسیاری از تجهیـزات و کاربـردهای صنعتـی نیـاز به آب سختی گیری شده می باشد،که یکی از راه های نیل به این هدف استفاده از دستگاه سختی گیر است.

در این دستگاه ها عمل جدا سازی املاح کلسیم و منیزیم (که سختی کل نام دارد) توسط رزین خاصی صورت می گیرد که پس از گذشت زمان لازم و از پیش محاسبه شده،می بایست عملیات احیاء و شستشو انجام و عمل سختی گیری مجدداً آغاز گردد.

در شرکت تهران مبدل به صورت متعارف این دستگاه ها از ظرفیت حداقل ۲۰ کیلوگرین تا ۴۰۰۰ کیلوگرین در دو نوع تکی و دوبلکس ساخته می شوند. این دستگاه ها در بخش های متعددی از صنعت به ویژه همراه با سیستم هایی چون دیگ بخار کاربرد دارند.