انواع سرد خانه های زیر صفر (فریونی و آمونیاکی)

تجهیزات سردخانه ای

سردخانه های زیر صفر جهت نگهداری میوه، سبزیجات و محصولات پروتئینی منجمد نظیر گوشت قرمز، مرغ، ماهی و …   برای  مدت طولانی مورد استفاده قرار می گیرند . حفظ مواد غذایی در دمای انجماد و پایین تر که طبق دستور العمل و

استاندارد های مربوطه انجام می شود،  موجـب ماندگـاری خواص اولیه مواد و ارزش غذایی محصولات می گردد.

شرکت تهران مبدل آماده است تا با بهره گیری از توانمندی های تخصصی در این زمینه، خدمات مشاوره، طراحی و ساخت انواع سردخانه های زیر صفر فریونی و آمونیاکی در ظرفیت های مختلف را ارائه نماید.