سیستم های شستشو با قابلیت جابجایی

سیستم شستشو با قابلیت جابجایی

صنایع غذایی

یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای صنایع غذایی محدود بودن شستشو تجهیزات به واحد CIP مرکزی می باشد. این دستگاه ضمن دارا بودن تمامی قابلیت های یک واحد CIP مرکزی امکان جابجایی را نیز دارا می باشد. صرفه جویی در مصرف انرژی  زمان و مجهز بودن به سیستم کنترلی دقیق از دیگر مزیت های این دستگاه به شمار می رود.