مخازن آبگرم کن کویلدار

مخازن آبگرم کن کویل دار با کویل مسی، برنجی، کاپرنیکل، استیل، کربن استیل

مخازن

منبع تامین گرما در مخازن کویلدار،  آب یا بخار می باشد که در داخل کویل جریان می یابد و حرارت را به آب داخل مخزن منتقل می نماید.

این مخازن از ورق گالوانیزه گرم ساخته می شود و از ظرفیت ۲۰۰ تا ۱۲۰۰۰ لیتر با کویل های مختلف طراحی و تولید می شود.