مخازن ذخیره استوانه ای انواع مایعات

مخازن ذخیره استوانه ای انواع مایعات

مخازن

این مخازن اتمسفریک بوده و جهت ذخیره و تامین آب بهداشتی و مصرفی صنایع و مجتمع ها و … ، طبق استاندارد API و BSبا پوشش گالوانیزه، طراحی و تولید می گردد.