مخازن ذخیره و پروسس آلومینیومی

انواع مخازن ذخیره و پروسس آلومینیومی و یا با مواد اولیه خاص

مبدل های حرارتی

به منظور نگهداری و انجام فرایندهای صنعتی و یا شیمیایی مواد با خورندگی بالا در صنایع، از مخازن آلومینیوم یا آلیاژهای خاص، مطابق با طرح و نقشه مشتری و یا طراحی شرکت تهران مبدل، در ظرفیت های مختلف و نیز با استفاده از اتصالات و نازل های خاص، تولید و عرضه می گردد.