مخازن سقف ثابت و سقف متحرک در ظرفیت های بالا

نفت، گاز و پتروشیمی

این مخازن به صورت استوانه ای وبا ظرفیت های بالا در پالایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند.  اگر سقف آنان  ثابت بوده و همواره در یک ارتفاع قرار گیرد، سقف ثابت و اگر با توجه به حجم مایع، بالا و پایین رود، سقف متحرک نامیده میشود. معمولاً این مخازن در فشار اتمسفریک ساخته شده و دارای ارتفاع مشخص می باشند و به جهت افزایش ظرفیت، قطر مخزن تغییر می نماید.