پکیج آبگرمکن شوفاژ دیواری

بویلر ها و تجهیزات جانبی

یکی دیگر از محصولات این شرکت که بصورت انبوه و طبق سفارش تولید می گردد، پکیج آبگرمکن شوفاژ دیواری بوده که در واقع یک سیستم تولید آبگرم با امکان تامین آب گرم درگردش ( جهت تغذیه رادیاتور های آلومینیومی ) و نیز تولید آب گرم بهداشتی مورد مصرف به صورت همزمان می باشد. این سیستم به صورت مجتمع و در کابینی قابل نصب روی دیوار در ظرفیت های مختلف تولید و ارائه می گردد.