پکیج آبگرمکن شوفاژ زمینی

بویلر ها و تجهیزات جانبی

نوع دیگر از پکیج های آبگرمکن تولیدی این شرکت، پکیج آبگرمکن شوفاژ زمینی بوده که نسبت به نوع دیواری از ظرفیت و توان بالاتری برخوردار می باشد.