کندانسور های تبخیری

تجهیزات سردخانه ای

کندانسورهای تبخیری معمولاً در سیستم های سردخانه ای بزرگ و کارخانجات یخ سازی مورد استفاده قرارمی گیرند. مبـرد این نوع کندانسورها آمـونیـاک مـی بـاشـد. ظـرفیـت تولیـد ایــن دستـگاه ها از۵۰۰۰۰  تا  ۴۰۰۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت می بــاشد. لـوله های مورد مصرف از نوع مانسمـان فـولادی بـوده کـه پس از سـاخـت، گالوانیزه گرم یکپارچه شده و با فشار ۴۰ بار تست می شود