ایر سپراتور

بویلر ها و تجهیزات جانبی

وظیفه این دستگاه جدا نمودن هوایی است که به طریق فیزیکی (ونه انحلال شیمیایی)در درون سیال مایع پراکنده گردیده است  این امر ضمن جلوگیری از صدمات وارده به پمپ ها، مانع ایجاد پدیده کاویتاسیون می شود.مکانیزم جداسازی چرخش آب و ایجاد نیروی گریز از مرکز، به منظور جداسازی حباب های ریز هوا یا گاز از آب است. دو عامل تاثیر گذار در این جدا سازی دبی عبوری و سرعت چرخش می باشد و اگر سرعت و فشار کاهش یابد عمل جداسازی هوا صورت نمی پذیرد . از این دستگاه در تمام موتورخانه ها که آب سرد و یا گرم در حال گردش می باشد استفاده می شود، این سیستم می بایست درون موتورخانه و به صورت ایستاده نصب گردد . این دستگاه به طور معمول در ابعاد ۵۶ تا ۱۷۰۰۰ گالن بر دقیقه در دو نوع صافی دار و بدون صافی از جنس کربن استیل و یا استنلس استیل و یا مطابق سفارش مشتری بر اساس ابعاد و اندازه و نمونه ساخته و ارائه می گردد.