ایر کولر (اواپراتور) فریونی و آمونیاکی

تجهیزات سردخانه ای

در سیستم های سردخانه ای وظیفه انتقال برودت به محیط سردخانه را اواپراتور که یک نوع ایر کولر است به عهده دارد. این محصول بسته به نوع طراحی و ظرفیت، دارای یک یا چند فن بوده و جهت جلوگیری از یخ زدن فاصله بین پره های اواپراتورافزایش یافته وبرای انجام دیفراست، از المنت برقی که در داخل برخی از لوله های خارج از مدار اواپراتور و برای همین کار در نظر گرفته شده اند،  استفاده می شود .