دیگ بخار فایرتیوب افقی عقب خشک

بویلر ها و تجهیزات جانبی

دراین دیگ ها با قراردادن لوله های متعدد داخل مخزن دیگ بخار، گازهای داغ انتهای کوره از داخل آنها عبور داده شده و در نهایت از قسمت دودکش دیگ بخار خارج می سازند. در دیگ های عقب خشک، گازهای حاصل از احتراق پس از عبور از پاس اول به دیواره انتهایی برخورد می کنند و سپس وارد پاس دوم می شوند، لذا دیواره انتهای دیگ در معرض آسیب های جدی می باشد و می بایست با استفاده از مواد نسوز اندود شده و عایق کاری گردد. از آنجایی که در این دیگ ها انتهای دیگ از مواد عایق و نسوز جامد استفاده شده است به آنها دیگ بخار عقب خشک می گویند.

دیگ های بخار ساخت این شرکت، مطابق با استانداردهای BS2790  و  ASME Sec VIII و با تائید موسسه استاندارد ایران ساخته می شود. رنج تولید این دیگ ها از ۱۰۰ کیلوگرم تا ۳۰ تن در ساعت می باشد.

تست های غیر مخرب، ازجمله التراسونیک، Phased Array، رادیوگرافی و طبق دستورالعمل های مربوط، در مراحل مختلف با نهایت دقت انجام می گیرد.