کندانسور های هوایی

چیلرها و تجهیزات جانبی

کندانسور هوایی نوعی کندانسور است که خنک شدن مبرد در آن به کمک جریان هوا انجام می شود . این دستگاه از یک کویل با چندین ردیف لوله تشکیل شده است که تعدادی فن جریان هوا را به صورت اجباری از روی فین ها عبور می دهند. از ایـن دستگاه در سیستم های تبریدی استفاده می شود که به صورت چند تکه بوده و در صورتی که محل قرارگیری  تجهیزات برای نصب کندانسور مناسب نباشد می بایست کندانسوربه صورت مجزا و در محل دیگری نصب گردد. در مقایسه میان کندانسور های آبی و هوایی به لحاظ فرآیند تبرید می توان گفت معمولا فشار مبرد در سیستم های دارای کندانسور هوایی نسبت به سیستم های دارای کندانسور آبی بالاتر است .

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *